Мар - Крафт " ООД

Фирма „Мар-Крафт” ООД е основана през месец Юли 1997г. като основната дейност първоначално е производство на бройлери и тяхната реализация. През годините фирмата се разраства и увеличава своите обеми в направление: родителски стада; люпене на пилета, отглеждането на еднодневни пилета до ярки и стокови носачки, производство на яйца за консумация. През 2000г. фирмата купува птицефермата в с. Дриново за подрастващи птици с капацитет 200 000 на оборот и носачки с капацитет 50 000.

„Мар-Крафт” ООД разполага с птицеферма в с.Здравковец която основна дейност е отглеждането на кокошки носачки с капацитет 39 900 на оборот и на ярки с капацитет 18 000 на оборот . За да остане и да не се наложи на пазара през 2017 г. Се закопува още една птицеферма , която се специализира в отглеждане на ярки с капацитет 400 000 броя годишно. Разполагаме и със собствен фуражен завод в гр. Павликени с капацитет 2000т. на месец. Като през 2019 година започна реновиране и изграждане на нова гранул преса, роботи за пакетиране.

По настоящем фирмата отглежда 500 000 подрастващи птици годишно и 90 000 носачки за производство на яйца. Изградено е ново предприятие за производство на органична птича тор. Продукт, който се предлага във вид на гранула /85% сухо вещество/ по японска технология, която е нова за българския и източно европейския пазар. Производството на такъв вид птича тор е напълно органична с показатели богати на калий, фосфор, азот и натрий, намираща приложение в биологично чисто и екологично земеделие.

088 668 8535